Selecteer een pagina

Inspectie
& Advies Bureau

…met als specialisatie civiele kunstwerken en oeverconstructies. VIA-W is volledig gericht op ondersteuning bij beheer en onderhoud van uw areaal. 

onze diensten

Inspecteren en adviseren doen wij volgens de CUR-aanbevelingen 117. Hieronder een greep uit onze activiteiten:

U

Areaalbepaling

In kaart brengen van uw areaal middels bijvoorbeeld GIS-analyse.

Inspectie

Diverse soorten inspecties om de functionele toestand in beeld te brengen of  met als doelstelling opstellen MJOP (meerjarenonderhoudsplan).

T

Nader onderzoek

Diepergaande technische inspectie onder handbereik t.b.v. specifieke informatiebehoefte. 

Civieltechnisch advies

Advies op basis van ruime ervaring m.b.t.  onderhoudswerkzaamheden en eventueel nieuwbouw.

Kostenraming

Voor uitvoering van onderhoud en nieuwbouw.

Overdrachtsdocumentatie

Opstellen van overdrachtsdocumentatie t.b.v. efficiënte invoer van gegevens in diverse beheerprogramma’s.

l

Ontwerp

In samenwerking met vaste partners. Van voorontwerp tot uitvoeringsontwerp.

i

Contractvorming

Opstellen werkomschrijvingen of bestekken t.b.v. aanbesteding.

Coördinatie & toezicht

Volledig verzorgen van de directievoering bij uitvoering van uiteenlopende projecten.

van theorie naar praktijk

In onze organisatie is praktische kennis, theoretische kennis en jarenlange ervaring aanwezig. Uitgebreide kennis van productie, uitvoering en onderhoud op het gebied van waterbouw.  Hierbij ligt onze focus op objectsoorten als bruggen, kades, beschoeiingen, steigers, e.d.. Ook specifieke objecten zoals monumentale bruggen horen daarbij.

meedenkend, flexibel, korte lijnen

Wij werken voornamelijk in opdracht van of samen met gemeenten, aannemers, ingenieursbureau’s en specialistisch onderzoekers. In samenwerking met onze vaste partners kunnen wij flexibel acteren in een breed scala aan werkzaamheden.

INSPECTIE OEVERCONSTRUCTIES

Met inzet van onze inspectieboten kunnen wij effectief en met een optimale bereikbaarheid een goed beeld vormen van uiteenlopende traces beschoeiingen en kades.

INSPECTIE BOVENBOUW HANGBRUG

De wartels en tuien van deze hangbrug worden onder handbereik geinspecteerd met inzet van zwaar materieel. Het menselijk oog gaf hierbij het beste beeld van de geconstateerde gebreken.

INSPECTIE LANDHOOFDEN

De gemetselde landhoofden van deze monumentale brug vertoonde veel scheurvorming. Na reiniging is het metselwerk grondig geinspecteerd t.b.v. opstellen renovatieplan.

gebreken herkennen, oplossingen bieden

Oog voor relevante details, inzet van de juiste specialismen, geen onnodige bladvulling om rapportages levendig te maken, ontzorgen van onze opdrachtgevers. Dit zijn enkele waarden waar VIA-W al bijna 20 jaar voor staat. 

VIA-W maakt het duidelijk!

meer informatie?

kom in contact!

Samen ‘bruggen slaan’ begint met contact. Wilt u kennismaken of onze digitale bedrijfspresentatie ontvangen? Laat hieronder uw contactgegevens achter en wij nemen vrijblijvend contact met u op. 

CONTACTGEGEVENS

Maarweg 7, 9953 PZ, Baflo

+31(0)6 13 85 58 62

info@viaw.nl