Selecteer een pagina

Even voorstellen, wij zijn VIA-W,

Inspectie
& Advies Bureau

…met als specialisatie civiele kunstwerken en oeverconstructies. VIA-W is volledig ingericht om u te ondersteunen bij beheer en ouderhoud van uw areaal. VIA-W organiseert en coördineert uw project van A tot Z!

onze diensten

Inspecteren en adviseren doen wij volgens de CUR-aanbevelingen 117. Hieronder een greep uit onze activiteiten:

U

Toestandinspectie

Brengt functionele toestand in kaart. Een voorbeeld hiervan is een NEN2767-4 inspectie.

Instandhoudingsinspectie

Inspectie met als doelstelling opstellen MJOP (meerjarenonderhoudsplan).

T

Technische inspectie

Diepergaande technische inspectie onder handbereik t.b.v. specifieke informatiebehoefte. 

Civieltechnisch advies

Advies op basis van ruime ervaring m.b.t. nieuwbouw- en onderhoudswerkzaamheden.

Kostenraming

Voor onderhoud en nieuwbouw gebaseerd op de nieuwste ontwikkelingen.

Beheerplan

Complete beheerplannen leveren wij o.a. middels beheerapplicatie AFKAS Civiel.

l

Ontwerp

In samenwerking met vaste partners. Van voorontwerp tot uitvoeringsontwerp.

i

Contractvorming

Opstellen werkomschrijvingen of bestekken t.b.v. aanbesteding.

Coördinatie & toezicht

Volledig verzorgen van de directievoering bij uitvoering van uiteenlopende projecten.

van theorie naar praktijk

In onze organisatie is praktische kennis, theoretische kennis en jarenlange ervaring aanwezig. Uitgebreide kennis van productie, uitvoering en onderhoud op het gebied van waterbouw.  Hierbij ligt onze focus op objectsoorten als bruggen, kades, beschoeiingen, steigers, e.d.. Dit komt samen in ons advies waar kwaliteit en communicatie belangrijke aspecten zijn. In dit advies geven we helder en eenduidig onze visie op uw vraagstuk.

meedenkend, flexibel, korte lijnen

Wij werken voornamelijk in opdracht van of samen met gemeenten, aannemers, ingenieursbureau’s en specialistisch onderzoekers. In samenwerking met onze vaste partners kunnen wij flexibel acteren in een breed scala aan werkzaamheden.

jaar ervaring

kunstwerken geïnspecteerd

km oevers geïnspecteerd

kopjes koffie

INSPECTIE OEVERCONSTRUCTIES

Met inzet van onze inspectieboten kunnen wij effectief en met een optimale bereikbaarheid een goed beeld vormen van uiteenlopende traces beschoeiingen en kades.

INSPECTIE BOVENBOUW HANGBRUG

De wartels en tuien van deze hangbrug worden onder handbereik geinspecteerd met inzet van zwaar materieel. Het menselijk oog gaf hierbij het beste beeld van de geconstateerde gebreken.

INSPECTIE LANDHOOFDEN

De gemetselde landhoofden van deze monumentale brug vertoonde veel scheurvorming. Na reiniging is het metselwerk grondig geinspecteerd t.b.v. opstellen renovatieplan.

beheerapp afkas civiel

Al uw kunstwerkgegevens praktisch, simpel en overzichtelijk in 1  gebruiksvriendelijke applicatie.

Binnen één systeem volledig overzicht van de benodigde (en gedane) beheeractiviteiten. Alle informatie van een object, zoals technische gegevens, foto’s, tekeningen, onderhoudsgegevens, schades, meerjarenplanningen digitaal op één plek gearchiveerd. Meer informatie? Kijk op www.afkas.nl

gebreken herkennen, oplossingen bieden

Oog voor relevante details, inzet van de juiste specialismen, geen onnodige bladvulling om rapportages levendig te maken, ontzorgen van onze opdrachtgevers. Dit zijn enkele waarden waar VIA-W al bijna 20 jaar voor staat. 

VIA-W maakt het duidelijk!

meer informatie?

kom in contact!

Samen ‘bruggen slaan’ begint met contact. Wilt u kennismaken of onze digitale bedrijfspresentatie ontvangen? Laat hieronder uw contactgegevens achter en wij nemen vrijblijvend contact met u op. 

CONTACTGEGEVENS

Maarweg 7, 9953 PZ, Baflo

+31(0)6 13 85 58 62

info@viaw.nl